Nä 23

Närke: Glanshammars kyrka


Nä 23

Foto © Christer Hamp 2007-06-25

Tillbaka till listan  Ristningen