Nä 26

Närke: Glanshammars kyrka


Foto © Christer Hamp 2016-03-28