Nä 34

Närke: Nasta, Rinkaby socken


Foto © Christer Hamp 2013-06-06