Ög 135

Östergötland: Gärdslösa (Enängen), Kumla socken


: skaukR × auk : asur : reisþu : stein : þisa : eftiR * kak * faþur * sin *

Skaung och Assur reste denna sten efter Kag, sin fader


Runstenen står rest på södra sidan om vägen 1,5 km öster om Kumla kyrka, tillsammans med Ög 134

Foto © Christer Hamp 2019-08-04

Tillbaka till listan