Ög 163

Östergötland: Skattna, Kullerstads socken


Foto © Christer Hamp 2013-05-12