Ög 165

Östergötland: Skänninge kyrka


(*) þurun * risti * auk × þiR × bruþr × suniR :

× tusta × iftiR * sin * faþur

× þurkil×k rist × stin : þansi : aufti : tusta :

Torun reste
och de bröder
söner till Toste
efter sin fader.
Torkel ristade denna sten efter Toste


Stenen står rest på gräsmattan vid kyrkan. Inskriften börjar på framsidan, fortsätter på vänstra sidan till versens slut. Ristarsignaturen står på högra sidan. Vesen är en halvstrof på fornyrdislag. Stenen hittades 1874 som tröskelsten i norra kyrkodörren.

Ristare: Torkel (S)

Foto © Christer Hamp 2004-07-30

Tillbaka till listan