Ög 185

Östergötland: Sjögestads kyrka


-

... göra bro [?] ...


Stenen står till vänster om ingången till Sjögestads kyrkogård. Enligt Rundata är den "helt ornmental" och har alltså ingen runinskrift. Översättningen ovan är från Riksantikvarieämbetets skylt vid stenen. Och nog ser stenen ut att ha runslingor, men omöjliga att läsa.

Foto © Christer Hamp 2016-06-25

Tillbaka till listan