Ög 187

Östergötland: Hackstad, Sjögestads socken


[yustin : ri]sti : stin : þana : eftR : [tiura : faþur : sin :]

Josten reste denna sten efter Dyre, sin fader


Runstenen står sedan 1895 rest vid Lunnevads folkhögskola, i rabatten framför aulan. Tidigare låg den i ett dike vid Hackstad. Josten kan vara samme man som nämns på Ög 189.

Foto © Christer Hamp 2016-06-25

Tillbaka till listan