Ög 230

Östergötland: Åkerby trappbacke, Häradshammars socken


Foto © Christer Hamp 2014-04-19