Ög 64

Östergötland: Bjälbo kyrka


trikiaR + risþu + stin + þisi + aft + krib kilta + sin + lufi + rist + runaR + þisR + iuta + sunu

Modiga män reste dena sten efter Greip, deras gillesbroder. Love ristade runorna, Jutes son.


Stenen står rest på kyrkogården till vänster om ingången sedan 1935

Ristare: Love

Foto © Christer Hamp 2007-06-03

Tillbaka till listan