Ög 8

Östergötland: Västra Stenby kyrka


stikuR (') karþi kubl þ(a)=(u) aft auint sunu sin ' sa fial austr

miR aiuisli ' uikikR faþi auk| |krimulfR

Stygg [?] gjorde dessa kummel efter Öjvind, sin son. Han föll österut med Ejvisl. Viking ristade och Grimulv.


Stenen, som kallas Kälvesten-stenen, står på kyrkogården alldeles innanför grinden. Den är från 800-talet, alltså en av de äldre inskrifterna, och den första som ger belägg för en vikingafärd i österled. Öjvind och Ejvisl är de första säkert kända vikingar som drog på handels- och krigsfärd till fjärran länder. Runorna är kortkvistrunor, som också förkommer på bl.a. Rökstenen (Ög 136)

Ristare: Viking och Grimulv

Foto © Christer Hamp 2004-08-30

Tillbaka till listan