Ög 81

Östergötland: Högby gamla kyrka


* þukir * resþi * stin * þansi * eftiR * asur * sin * muþur*bruþur * sin * iaR * eataþis * austr * i * krikum *

* kuþr * karl * kuli * kat * fim * suni * feal * o * furi * frukn * treks * asmutr * aitaþis * asur * austr * i krikum * uarþ * o hulmi * halftan * tribin * kari * uarþ * at uti *

auk * tauþr * bui * þurkil * rist * runaR

Torgärd reste denna sten efter Assur, sin morbror, som dog österut i Grekland.

Söner fick Gulle
en god bonde fem.
Vid Fyris föll Asmund
orädde kämpen
Assur omkom i
öster i Grekland,
Halvdan blev
på Bornholm dräpt,
Kare vid Dundee [?]
och död är Boe.

Torkel ristade runorna.


Stenen står någon kilometer norr om Högby nuvarande kyrka. Skylt finns vid vägen. Platsen är en kulle där gamla kyrkan stod tills den revs 1870. Översättningen är efter Svenska Turistföreningens skylt vid stenen.

Ristare: Torkel (S)

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan