Ög 83

Östergötland: Högby gamla kyrka


* þura * sati * stin * þasi * aftiR * suin * sun * sin * Rs * uRstr * o * ualu

Tora satte denna sten efter Sven, sin son. Han var västerut på Valö (?)


Runstenen står rest på åsen omkring 200 m öster om Ög 81, och intill den står Ög 82. Båda upptäcktes vid rivningen av Högby gamla kyrka 1870.

Ristare: Torkel (A)

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan