Ög 98

Östergötland: Strålsnäs, Åsbo socken


Foto © Christer Hamp 2015-04-04