Ög FV 1958;252

Östergötland: S:t Lars kyrka, Linköping


: kera : let : kerua : kubl : þsa : yfiR : þurþ : bunta : sin : auk : siriþr : mar : yfir : sin : faþur :: kuþ : hiulbi : sial : hanis

Gera lät göra detta minnesmärke över Tord, sin man, och Sigrid, ungmön, över sin fader. Gud hjälpe hans själ.


Gravhällen av kalksten ligger i vapenhuset i S:t Lars kyrka i Linköping

Foto © Christer Hamp 2005-04-16

Tillbaka till listan