Íl 1

Íland: Karlevi, Vickleby socken


Íl 1

Foto © Christer Hamp 2007-07-21

Tillbaka till listan  Ristningen