Öl 21

Öland: Hulterstads kyrka


... ...fr ' lit ' reisa ' steina ' efti- seuar ' faþur ' s-n ' goþan '

... lät resa stenarna efter Sävar, sin gode fader


Runstenen står tillsammans med Öl 22 och Öl ATA 4684/43B i ett rum under kyrkans golvnivå.

Ristare: Korp (A)

Foto © Christer Hamp 2007-07-21

Tillbaka till listan