Öl 28

Öland: Gårdby kyrkogård


harþruþr + raisti + stain + þinsa + aiftiR + sun + sin + s(m)iþ + trak + kuþan + halfburin + bruþiR ans + sitr + karþum brantr + rit- × iak þu raþa + khn

Härtrud reste denna sten efter sin son Smed, en god man. Halvboren, hans broder, sitter i Gårdarike. Brand högg rätt, därför kan du tyda.


Runstenen står rest på kyrkogården sydost om kyrkan

Ristare: Brand (S)

Foto © Christer Hamp 2007-07-21

Tillbaka till listan