Íl 31

Íland: Runstens kyrka


Íl 31

Foto © Christer Hamp 2007-07-21

Tillbaka till listan  Ristningen