Öl 43

Öland: Gärdslösa kyrka


kunbiarn : auk : su-... ... uk : [i(o)(h)]... ... ...rgil : faþur : sin : ... : goþan : g... ...tuar ris(t)[(i)] : runaR ... stain ...

Gunnbjörn och Sven ... och Johan ... Torkel (?) deras fader ... god ... Oddvar (?) ristade runorna ... sten


De tre fragmenten av ljusblå kalksten förvaras i tornrummet

Ristare: Oddvar (S)

Foto © Christer Hamp 2007-07-22

Tillbaka till listan