Öl ATA 4684/43B

Öland: Hulterstads kyrka


gyþa ' lit ' re... ...

Gyda lät resa ...


Runstensfragmentet står tillsammans med Öl 21 och Öl 22 i ett rum under kyrkans golvnivå

Ristare: Korp (A)

Foto © Christer Hamp 2007-07-21

Tillbaka till listan