Öl ATA 4700/43

Öland: Gärdslösa kyrka


... bryþr * r-... ...

... bröder ...


Runstesfragmentet av kalksten förvaras i tornrummet tillsammans med tre fragment av Öl 43

Foto © Christer Hamp 2007-07-22

Tillbaka till listan