Öl Köping 27

Öland: Köpings kyrka


... × roþkerþa × a... ...

... Rodgerda och ...


Fragmenten av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka. Bilden är en rekonstrukton av hur bitarna skulle se ut om de sattes samman.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan