Öl Köping 34

Öland: Köpings kyrka


-ota × auk + m... ... ko(ž)... ...

... och ... god ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet en trappa upp i Köpings kyrka.

Foto © Christer Hamp 2007-07-20

Tillbaka till listan