Sm 1

Småland: Aringsås kyrkogård


[uih]i[k]utr : resti : sten (:) ef(t)r : ru[mu]nt : faþ[ur : sin] : (k)uþ : hialbi : selu : bunta : uirskum : hiuk : askutr : [þuni]

Vignjut reste stenen efter Romund, sin fader. Åt den värendske bonden högg Åsgöt den tunne (?) runorna.


Runstenen står tillsammans med Sm 3 utanför kyrkogårdsmuren i Aringsås. Tidigare stod den rest på det stora gravfältet norr om kyrkan, men flyttades i slutet av 1700-talet till kyrkogården. Då tillkom den sentida ristningen GA (Gustav IV Adolf) nära toppen på stenen. Tolkningen är enligt skylten vid stenen.

Ristare: Åsgöt (S)

Foto © Christer Hamp 2012-05-04