Sm 119

Småland: Järstorps kyrka


Sm 119

Foto © Christer Hamp 2007-06-02

Tillbaka till listan  Ristningen