Sm 164

Småland: Hossmo kyrka


iak : biþ : þik : b...-- : at : þu : biþ : na=fnleka : fyrer : þæn : man : s=um : m...k : gio=rþe : ia=ko=b : het : h-...

Jag ber dig att du ber med namn för den man som gjorde mig. Jakob heter han.


Den medeltida dopfunten står i Hossmo kyrka. På 1800-talet stod den i vapenhuset och användes inte som dopfunt. 1877 flyttades den till Historiska muset i Stockholm, men är nu dessbättre tillbaka i kyrkan.

Ristare: Jakob

Foto © Christer Hamp 2013-05-10