Sm 23B

Småland: Dädesjö gamla kyrka


h-- art(u)...--(s)----- ¶ (s)ihmunder : sk(þ)e ¶ f(u)s

Här ... Sigmund skrev oss


Runorna är målade omkring år 1250 - 1300 i korbågen på södra sidan

Ristare: Sigmund

Foto © Christer Hamp 2016-08-20