Sm 50 M

Småland: Burseryds kyrka


: arinbiorn ÷ gørthe ÷ mi(k) ÷
uitku=nder ÷ prest=er ÷ skref : m(i)(k) :
ok ÷ hær ÷ skal : um ÷ stu=nd ÷ stanta ÷

Arnbjörn gjorde mig
Vidkun präst skrev mig
och jag ska stå här en stund


Dopfunten från 1200-talet står nu i Historiska museet i Stockholm. Inskriften har tagits som exempel på att även kyrkans män var runkunniga på medeltiden.

Ristare: Vidkun

Foto © Christer Hamp 2002-10-06

Tillbaka till listan