Sm 6

Småland: Skatelövs kyrka


bosi : tlhi ¶ kirki ¶ bosi : ta^lh`þ´i sten ¶ til skatma ¶ kirkiu

Bose högg kyrkan. Bose högg stenen till Skatelövsbornas kyrka.


Murstenen står nu i Skatelövs kyrka. Tidigare var den inmurad i Skatelövs gamla kyrka, som revs på 1820-talet.

Ristare: Bosi

Foto © Christer Hamp 2017-07-19