Sm 8

Småland: Rävagården, Dänningelanda


Foto © Christer Hamp 2012-05-03