Sm 91

Småland: Slättåkra, Alseda socken


Sm 91

Foto © Christer Hamp 2007-06-02

Tillbaka till listan  Ristningen