Sö 104

Södermanland: Berga, Kjula socken


frkstin : riti : tsin : þina : at heþinfastþ : faþur sin : ulfr : o : (a)i(k)u a(l)ib :

Frösten reste denna sten efter Hedinfast, sin fader. Ulv på Nor ristade.


Runstenen står rest vid infarten till Berga gård några kilometer öster om Eskilstuna.

Ristare: Ulv 3 (S)

Foto © Christer Hamp 2018-08-25