Sö 11

Södermanland: Gryts kyrka


fraybiarn : auk : kuþrun : þau : ritu : stain : at * romunt * sun * sin * snialan * haiR * at * marhu * roþkais * broþiR * kuþ * hialbi * antu * ybiR * hiok runaR [iRma : k]

Fröbjörn och Gudrun, de reste stenen efter Romund, sin raske son, här till minnesmärke. [Han var] Rodgers broder. Gud hjälpe hans ande. Öpir högg runorna ...


Stenen är rest intill kyrkan på södra sidan.

Ristare: Öpir 2 (S)

Foto © Christer Hamp 2004-10-02

Tillbaka till listan