Sö 112

Södermanland: Kolunda, Stenkvista socken


: u(i)[k]tirfR : auk : tiarfR : raisþu : stain : þans[i :] at : þurkil : faþur : sin þrutaR [þi]akn ᛫

Vigdjärv och Djärv reste denna sten efter Torkel, sin fader, en kraftkarl


Runstenen står rest på östra sidan om väg 53 vid infarten till Kolunda, tillsammans med Sö 113. Inskriftens slut är ristat med kvistrunor, men det syns inte på den här bilden.

Ristare: Traen (A)

Foto © Christer Hamp 2013-03-31