Sö 122

Södermanland: Skresta, Helgona socken


: stain : stanr : it : histain : raisþi stalfR : faþiR : at : sun tauþan oskutr : kiarþi : tre

Stenen står efter Håsten. Fadern reste själv efter sin döde son. Åsgöt gjorde ...


Runstenen står rest i ett gravfält mellan gamla och nya landsvägen (väg 53) 5 km nordväst om Nyköping. 30 meter norrut står Sö 123, som också är rest efter Håsten. Vad sista ordet betyder är är oklart, Sveriges Runinskrifter antar att det kan betyda träbelagd väg, en s.k. kavelbro. Åsgöt är faderns namn.

Ristare: Traen (A)

Foto © Christer Hamp 2013-03-29