Sö 14

Södermanland: Gåsinge kyrka


rakna * raisti * stain * þansi * at * suin * buta * sit * auk * sifa * auk * r-knburk * at * sit * faþur * kuþ * hil[b]i * at * [hat]s * uit * iak * þet * uaR * sui- * uestr * miþ * kuti

Ragna reste denna sten efter Sven, sin make, och Säva och Ragnborg efter sin fader. Gud hjälpe hans ande. Jag vet att Sven var västerut med Göt.


Stenen står utanför kyrkogårdsmuren till vänster om grinden. Intill den på marken ligger ett fragment av Sö 15.

Ristare: Traen (A)

Sö 14 Sö 15

Foto © Christer Hamp 2004-10-02

Tillbaka till listan