Sö 148

Södermanland: Innberga, Runtuna socken


þiuþulfR : bui : þaiR : raisþu : stain þansi : at : farulf : faþur : sin : han uas antaþ austr i kaþ(u)(m)

Tjudulv, Boe, de reste denna sten efter Farulv, sin fader. Han ändades österut i Gårdarike


Runstenen står rest i åkerkanten 130 m öster om väg 223, på södra sidan om en bäck. För att komma till den får man gå över en smal beteshage söder om bäcken och sen följa åkerkanten mot öster.

Ristare: Traen (A)

Foto © Christer Hamp 2013-09-29