Sö 159

Södermanland: Österberga, Runtuna socken


: ikialtr : ak : aluiR : raisþu : stain : þansi : at : þurbiurn : faþur : sin : han uaistr hafR uf uaRit leki ¶ rorikR * kumytr biu * kunlaifR hiuk ru-aR

Ingjald och Alver reste denna sten efter Torbjörn, sin fader. Han har länge varit västerut. Rörik, Gudmund, Boe, Gunnlev högg runorna


Runstenen står rest på södra sidan om vägen mitt emellan gårdarna Skarpåker och Ärsta, någon kilometer söder om Runtuna kyrka, på samma plats där den påträffades 1863. En del av texten: han uaistr hafR uf uaRit leki är skriven med stavlösa runor.

Ristare: Gunnlev 1 (S)

Foto © Christer Hamp 2013-09-29