Sö 171

Södermanand: Esta, Sättersta socken


(i)nk(i)f(a)[s]tr · l[i](t) (h)(a)ku... st(a)...n · eftiR · sihuiþ · faþ-r · si[n · han · fial · i h]ul(m)[karþi · skaiþaR · uisi mi]þ · ski...ra

Ingefast lär hugga stenen efter Sigvid, sin fader. Han föll i Holmgård, skeppare med sin besättning


Ristningen är huggen i ett flyttblock på ett berg norr om väg 800, 5 km öster om Rogsta kyrka. Stenen har spruckit och en del av inskriften har lossnat. Tre fragment finns i Historiska museet i Stockholm. Inskriftens Holmgård är våra dagars Novgorod i Ryssland.

Ristare: Tore 1 (A)

Foto © Christer Hamp 2019-08-03