Sö 173

Södermanland: Tystberga


mus:kia : a(u)[k :] (m)an(i) : litu : rasa : ku[(m)(l) : þausi : at : b]ruþur · (s)in : hr(u)þkaiR · auk : faþur sin hulm:stain ·
· han hafþi · ystarla u(m) : uaRit · lenki : tuu : a:ustarla : meþ : inkuari

Myskja och Manne lät resa detta minnesmärke efter sin broder Rodger och sin fader Holmsten.
Han hade österut
varit länge
de dog österut
med Ingvar


Runstenen står rest 2 km nordost om Tystberga, på norra sidan om grusvägen mellan Gamla Stockholmsvägen och Rosendal. Intill den står Sö 374 och en rest sten utan inskrift.

Foto © Christer Hamp 2018-06-17