Sö 178

Södermanland: Kärnbo, Gripsholm


hikkulfr × auk × aulfr × þaiR × letu × raiisa × staina × baþa × at + broþur × sin × kitilmut * auk × bro × iftiR × somu × moþur × sina × in × iruni × (h)iuk × broþiR + hinaR ×

Helgulf och Ejulf de lät resa båda stenarna efter sin broder Kättilmund och bron efter Soma, sin moder. Och Brune, hennes broder, högg.


Runstenen av sandsten står nu vid Gripsholms slott

Ristare: Brune (S)

Foto © Christer Hamp 2007-08-08