Sö 179

Södermanland: Kärnbo, Gripsholm


× tula : lit : raisa : stain : þinsa| |at : sun : sin : haralt : bruþur : inkuars : þaiR furu : trikila : fiari : at : kuli : auk : a:ustarla| |ar:ni : kafu : tuu : sunar:la : a sirk:lan:ti

Tola lät resa denna sten efter sin son Harald, Ingvars broder.

De foro manligen
fjärran efter guld
och österut gåvo örnen [föda]
De dogo söderut i Särkland


Stenen står nu vid Gripsholms slott

Ristare: Äskil 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2007-08-08