Sö 183

Södermanland: Viggeby, Kärnbo socken


Sö 183

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan  Ristningen