Sö 190

Södermanland: Ytterenhörna kyrka


* anun-[r] * auk * suara--r * auk * finuiþr * litu * raisa * stain * þinsa * iftiR * usl * faþur * --- * auk * biurn * at bruþur * sin * guþ hialbi * ant * ha[n]s * (þ)--(b)iurn * risti * runaR

Anund och Svarald och Finnvid lät resa denna sten efter Ögisl, sin fader, och Björn efter sin broder. Gud hjälpe hans ande. Torbjörn ristade runorna.


Stenen står nu rest på kyrkogården norr om tornet. Den har tidigare legat som tröskelsten i kyrkans södra vapenhus, och delar av ristningen är utplånade genom trampslitningen. På stenen ska det finnas en bild av krigare i strid med ett lejonliknande djur, men i stenens nuvarande tillstånd är det svårt att se.

Ristare: Torbjörn 4 (S)

Foto © Christer Hamp 2006-04-14

Tillbaka till listan