Sö 197

Södermanland: Kolsundet, Husby, Ytterselö socken


' byrn ' auk * kerþar ' litu * hauka ' stin ' at * brþr * sena * uikik ' auk * sigfast * kuþ ' halbi * selu þira ' bet * þan ' til * kuni ' kerua '

Björn och Gärdar lät hugga stenen efter sina bröder Viking och Sigfast. Gud hjölpe deras själ bättre än de kunde förtjäna.


Runstenen står på privat mark med avskräckande skyltar vid Selaöns södra strand ett par kilometer öster om Stallarholmen. På samma tomt står Sö 197.
En nästan likalydande text finns på Sö 203 vid Östa, som troligen varit brödernas hemby.

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2010-05-13