Sö 198

Södermanland: Mervalla, Ytterselö socken


siriþ * lit * resa * stan * [þin](a) [*] (a)(t) * suen * sin * [b]unta * h[n] * uft * siklt * til * simk(a)(l)(a) * t(u)ru[m] * knari * um * tumisnis

Sigrid lät resa denna sten efter Sven, sin make. Han seglade ofta till Semgallen med dyr knarr, runt Domesnäs


Kopian på bilden finns i Lettlands historiska museum, Latvijas Nacion?lais vēstures muzejs, i Riga. Att intresset där är så stort för just den runstenen beror på att den nämner just Semgallen, landskapet söder om Riga.

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan