Sö 2

Södermanland: Axala, Björnlunda socken


sloþi rahnfriþ þaun * litu * hakua * stain * iftiR * ihulbiarn * sun * sin * hialbi * kristr ant * has

Slode, Ragnfrid de lät hugga stenen efter Igulbörn, sin son. Kristus hjälpe hans ande.


Det stora stenblocket finns i skogen 30 m väster om väg 233 mellan avfarterna till Dalsjö och Axala. Samma föräldrar har också rest stenen Sö 141 över sin son.

Ristare: Tore 1 (A)

Foto © Christer Hamp 2013-09-29