Sö 200

Södermanland: Åsa, Ytterselö socken


Sö 200

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan  Ristningen