Sö 201

Södermanland: Älby, Ytterselö socken


-

-


Stenen står i en dunge vid vägen ett par hundra meter sydost om Äleby gård på östra delen av Selaön (det finns ett annat Äleby på västra delen av ön). Den har väl utarbetade slingor, men inga runor.

Ristare: Tidkume (A)

Foto © Christer Hamp 2010-05-13